Kissakomento Linuxissa - ketjutus selitetty Bash-esimerkeillä