Kyllä, React ottaa haltuunsa käyttöliittymäkehityksen. Kysymys on miksi.

Päivitys: Tämä artikkeli on nyt osa kirjaani “React.js Beyond The Basics”. Lue tämän sisällön päivitetty versio ja lisää Reactista osoitteessa jscomplete.com/react-beyond-basics .

Tässä on muutama syy, miksi React on tullut niin suosittu niin nopeasti:

 • DOM-sovellusliittymän kanssa työskenteleminen on vaikeaa. React antaa kehittäjille pohjimmiltaan mahdollisuuden työskennellä virtuaalisen selaimen kanssa, joka on ystävällisempi kuin todellinen selain. Reactin virtuaalinen selain toimii agenttina kehittäjän ja todellisen selaimen välillä.
 • React antaa kehittäjille mahdollisuuden kuvata käyttäjän käyttöliittymiä deklaratiivisesti ja mallintaa näiden rajapintojen tilaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kehittäjät kuvaavat käyttöliittymien tapahtumien kuvaamisen sijasta vain rajapintoja lopullisen tilan (kuten toiminnon) muodossa. Kun tapahtumia tapahtuu kyseiselle tilalle, React huolehtii käyttöliittymien päivittämisestä sen perusteella.
 • React on vain JavaScripti, oppia on hyvin pieni sovellusliittymä, vain muutama toiminto ja miten niitä käytetään. Sen jälkeen JavaScript-taitosi tekevät sinusta paremman React-kehittäjän. Markkinoille pääsylle ei ole esteitä. JavaScript-kehittäjästä voi tulla tuottava React-kehittäjä muutamassa tunnissa.

Mutta siinä on paljon enemmän kuin vain se. Yritetään kattaa kaikki syyt Reactin kasvavan suosion taustalle. Yksi syy on sen virtuaalinen DOM (Reactin sovittelualgoritmi). Työskentelemme esimerkin avulla osoittamaan tällaisen algoritmin todellinen käytännön arvo komennossasi.

Reactin virallisessa määritelmässä sanotaan, että se on JavaScript-kirjasto käyttäjien käyttöliittymien rakentamiseen . On tärkeää ymmärtää määritelmän kaksi eri osaa:

 1. React on JavaScript-kirjasto . Se ei ole kehys. Se ei ole täydellinen ratkaisu, ja meidän on usein käytettävä enemmän React-kirjastoja minkä tahansa ratkaisun muodostamiseksi. React ei oleta mitään täydellisessä liuoksessa olevista muista osista. Se keskittyy vain yhteen asiaan ja sen tekemiseen erittäin hyvin.
 2. Asia, jonka React tekee todella hyvin, on määritelmän toinen osa: Käyttäjärajapintojen rakentaminen . Käyttöliittymä on mitä tahansa, mitä asetamme käyttäjien eteen, jotta he ovat vuorovaikutuksessa koneen kanssa. Käyttöliittymät ovat kaikkialla, mikroaaltouunin yksinkertaisista painikkeista avaruussukkulan kojelautaan. Jos laite, jota yritämme liittää, voi ymmärtää JavaScriptiä, voimme käyttää Reactia kuvaamaan sen käyttöliittymää.

Koska verkkoselaimet ymmärtävät JavaScriptiä, voimme käyttää Reactia kuvaamaan web-käyttöliittymiä. Haluan käyttää tässä kuvattua sanaa, koska se on mitä me periaatteessa teemme Reactin kanssa, me vain sanomme sille mitä haluamme ja React rakentaa todelliset käyttöliittymät puolestamme verkkoselaimeen. Ilman Reactia tai vastaavia kirjastoja meidän on rakennettava manuaaliset käyttöliittymät natiivien Web-sovellusliittymien ja JavaScriptin avulla.

Kun kuulet lausunnon, jonka mukaan "React is deklarative", tämä tarkalleen tarkoittaa sitä, kuvailemme Reactin käyttöliittymiä ja kerromme mitä haluamme (ei miten tehdä se). React huolehtii siitä, miten ja kääntää selittävät kuvauksemme (jotka kirjoitamme React-kielellä) todellisiin selaimen käyttöliittymiin. React jakaa tämän yksinkertaisen julistusvoiman itse HTML: n kanssa, mutta Reactin kanssa voimme olla deklaratiivisia HTML-rajapinnoille, jotka edustavat dynaamista dataa, ei vain staattista dataa.

Reactilla on kolme pääsuunnittelukonseptia, jotka johtavat sen suosioon:

1 - Uudelleenkäytettävien, yhdistettävien ja tilakomponenttien käyttö

Reactissa kuvataan käyttöliittymiä komponenttien avulla. Voit ajatella komponentteja yksinkertaisina toimintoina (millä tahansa ohjelmointikielellä). Kutsumme funktioita jollakin tulolla ja ne antavat meille jonkin verran lähtöä. Voimme käyttää toimintoja tarvittaessa uudelleen ja sommitella suurempia toimintoja pienemmistä.

Komponentit ovat täsmälleen samat; kutsumme heidän syötteitään "ominaisuuksiksi" ja "tilaksi", ja komponenttilähtö on kuvaus käyttöliittymästä (joka on samanlainen kuin selainten HTML). Voimme käyttää yhtä komponenttia uudelleen useissa käyttöliittymissä, ja komponentit voivat sisältää muita komponentteja.

Toisin kuin puhtaat toiminnot, kaikilla React-komponenteilla voi olla yksityinen tila tietojen pitämiseen, jotka saattavat muuttua ajan myötä.

2 - Reaktiivisten päivitysten luonne

Reactin nimi on yksinkertainen selitys tälle käsitteelle. Kun komponentin tila (tulo) muuttuu, myös sen edustama käyttöliittymä (lähtö) muuttuu. Tämä käyttöliittymän kuvauksen muutos on otettava huomioon laitteessa, jonka kanssa työskentelemme.

Selaimessa meidän on luotava HTML-näkymät asiakirjaobjektimallissa (DOM). Reactin kanssa meidän ei tarvitse huolehtia siitä, miten nämä muutokset otetaan huomioon, tai edes hallita, milloin muutoksia tehdään selaimeen; React reagoi yksinkertaisesti tilamuutoksiin ja päivittää DOM automaattisesti tarvittaessa.

3 - Muistinäkymien virtuaalinen esitys

Reactin avulla kirjoitamme HTML-koodia JavaScriptillä. Luotamme JavaScriptin voimaan HTML: n luomiseen, joka riippuu joistakin tiedoista, sen sijaan, että parannamme HTML: ää, jotta se toimisi näiden tietojen kanssa. HTML: n parantaminen on mitä muut JavaScript-kehykset yleensä tekevät. Esimerkiksi Angular laajentaa HTML-koodia ominaisuuksilla, kuten silmukoilla, ehdollisilla ja muilla.

Kun saamme vain tiedot palvelimelta (taustalla, AJAX: n kanssa), tarvitsemme jotain muuta kuin HTML, jotta voimme työskennellä näiden tietojen kanssa. Se käyttää joko parannettua HTML-koodia tai itse JavaScriptin voimaa HTML: n luomiseen. Molemmilla lähestymistavoilla on etuja ja haittoja. React omaksuu jälkimmäisen väitteellä, että edut ovat vahvempia kuin haitat.

Itse asiassa on yksi suuri etu, joka voi tehdä tämän lähestymistavan itsestään; JavaScriptin käyttäminen HTML: n renderoimiseksi helpottaa Reactin pitämään HTML: n virtuaaliesityksen muistissa (joka tunnetaan yleisesti nimellä The Virtual DOM ). React käyttää HTML-puuta virtuaalisen DOM: n avulla virtuaalisesti ensin, ja sitten joka kerta kun tila muuttuu ja saamme uuden HTML-puun, joka on vietävä selaimen DOM: iin, sen sijaan, että kirjoittaisimme koko uuden puun, React kirjoittaa vain ero uuden ja edellisen puun välillä (koska Reactilla on molemmat puut muistissa). Tämä prosessi tunnetaan nimellä Puun sovittelu , ja mielestäni se on parasta mitä Web-kehityksessä on tapahtunut AJAX: n jälkeen!

Seuraavassa esimerkissä keskitymme tähän viimeiseen käsitteeseen ja näemme yksinkertaisen käytännön esimerkin puiden sovitteluprosessista ja sen suuresta erosta. Kirjoitamme saman HTML-esimerkin kahdesti käyttäen ensin natiivia Web-sovellusliittymiä ja vanilja-JavaScriptiä, ja sitten näemme, kuinka sama HTML-puu voidaan kuvata React-sovelluksella.

Pelkästään tähän viimeiseen käsitteeseen keskittymiseksi emme käytä komponentteja, ja pilkkaamme tilanmuutosoperaatiota JavaScript-ajastimella. Emme myöskään aio käyttää JSX: tä, vaikka JSX: n käyttö tekee paljon yksinkertaisemmasta koodista. Käytän JSX: ää koko ajan kirjoittaessani Reactia, mutta työskenteleminen React API: n kanssa suoraan tässä esimerkissä saa sinut toivottavasti ymmärtämään tätä käsitettä paljon paremmin.

Reactin sovittelualgoritmiesimerkki

Tämän esimerkin seuraamiseksi tarvitset selaimen ja koodieditorin. Voit itse käyttää online-koodausleikkiä, mutta käytän paikallisia tiedostoja ja testaan ​​ne suoraan selaimessa (emme tarvitse verkkopalvelinta):

Aloitamme tämän esimerkin tyhjästä. Luo uusi hakemisto ja käynnistä suosikkieditori siellä:

mkdir react-democd react-demoatom .

Luo index.htmltiedosto siihen hakemistoon ja laita sinne tavallinen HTML-malli. Sisällytä malliin script.jstiedosto ja laita console.logkomento komentosarjaan testataksesi, että sisällys toimii

  React Demo   

Avaa index.htmltiedosto selaimessasi ja varmista, että näet tyhjän mallin ongelmitta ja että näet Console dev-tools -välilehdessä kirjoittamasi console.logtestiviestin script.js:

open index.html # On Mac explorer index.html # On Windows

Now, let’s bring in the React library itself, which we can include from the Reactjs website. Copy both the react and react-dom scripts, and include them in index.html:

We’re including two different scripts here for an important reason: The React library itself can be used without a browser. To use React with a browser, we need the ReactDOM library.

When we refresh the browser now, we should see both React and ReactDOM available on the global scope:

With this simple setup, we can now access both React and ReactDOM APIs, and of course, we also have access to the native Web APIs and JavaScript which we are going to use first.

To insert HTML dynamically in the browser we can simply use pure JavaScript and the DOM Web API itself. Let’s create a div element to host our JavaScript HTML content and give it the id "js". In the body element of index.html, right before the script tag, add:

Now in script.js, let's grab this new div element by its id and put it in a constant. Let's name this constant jsContainer. We can use document.getElementById to grab the div from HTML:

jsContainer.innerHTML = ` Hello JS `;

To control the content of this div, we can use the innerHTML setter call on the div element directly. We can use this call to supply any HTML template that we want inserted in the DOM. Let's insert a div element with a class of "demo" and the string "Hello JS" as its content:

jsContainer.innerHTML = ` Hello JS `;ReactDOM.render( /* TODO: React's version of the HTML template */, reactContainer )

Make sure this works in the browser. You should see the “Hello JS” line on the screen now.

This demo div is our User Interface so far. It’s a very simple one. We just output a text for the user to see.

Both document.getElementById and element.innerHTML are actually part of the native DOM Web API. We are communicating with the browser directly here using the supported APIs of the Web platform. When we write React code, however, we use the React API instead, and we let React communicate with the browser using the DOM Web API.

React acts like our agent for the browser, and we mostly need to communicate with just React, our agent, and not the browser itself. I say mostly because there are cases where we still need to communicate with the browser, but those are rare.

To create the exact same User Interface that we have so far but with React API this time, let’s create another div element and give it an id of "react". In index.html, right under the div#js element, add:

Now, in script.js, create a new container constant for the new div:

const reactContainer = document.getElementById("react");

This container will be the only call we make to the native web API. ReactDOM needs this container to know where to host our application in the DOM.

With the react container identified, we can now use the ReactDOM library to render React's version of the HTML template to this container:

ReactDOM.render( /* TODO: React's version of the HTML template */, reactContainer )

What we’re going to do next is your first milestone in truly understanding the React library. Remember when I told you that with React we write HTML using JavaScript? This is exactly what we are going to do next.

To write our simple HTML User Interface, we are going to use JavaScript calls to React API, and by the end of the example you’ll have a better picture about the reason for doing so.

Instead of working with strings (as we did in the native JavaScript example above), in React, we work with objects. Any HTML string will be represented as an object using a React.createElement call (which is the core function in the React API).

Here’s the equivalent HTML User Interface we have so far with React:

ReactDOM.render( React.createElement( "div", { className: "demo" }, "Hello React" ), reactContainer );

React.createElement has many arguments:

 • The first argument is the HTML tag, which is div in our example.
 • The second argument is an object that represents any attributes we want this tag to have. To match the native JS example we used { className: "demo" } which translates to class="demo". Note how we used className instead of class in the attributes because with React it's all JavaScript that matches the Web API, not HTML itself.
 • The third argument is the content of the element. We’ve put a “Hello React” string in there.

We can test this now. The browser should render both “Hello JS” and “Hello React”. Let’s style the demo divs as a box, using this CSS, just so that we can visually split the screen. In index.html:

 .demo { border: 1px solid #ccc; margin: 1em; padding: 1em; } 

We now have two nodes, one being controlled with the DOM Web API directly, and another being controlled with the React API (which in turn uses the DOM Web API). The only major difference between the ways we are building these two nodes in the browser is that in the JS version we used a string to represent the content, while in the React version we used pure JavaScript calls and represented the content with an object instead of a string.

No matter how complicated the HTML User Interface is going to get, when using React, every HTML element will be represented with a JavaScript object using a React.createElement call.

Let’s now add some more features to our simple User Interface. Let’s add a text box to read input from the user.

To nest elements in our HTML template, it’s straight forward in the JS version because it’s just HTML. For example, to make the demo div render an element, we simply add it to the content:

jsContainer.innerHTML = ` Hello JS `;

We can do the same with React by adding more arguments after the 3rd argument for React.createElement. To match what we did in the native JS example, we can add a 4th argument that is another React.createElement call that renders an input element (remember, every HTML element is an object):

ReactDOM.render( React.createElement( "div", { className: "demo" }, "Hello React", React.createElement("input") ), reactContainer );

At this point, if you’re questioning what we’re doing and thinking “this is complicating a simple process”, you are totally right! But there is a very good reason for what we’re doing. Keep reading.

Let’s also render a timestamp in both versions. In the JS version, let’s put the timestamp in a paragraph element. We can use a call to new Date() to display a simple timestamp:

jsContainer.innerHTML = ` Hello JS 

${new Date()}

`;

To do the same in React, we add a 5th argument to the top-level div element. This new 5th argument is another React.createElement call, this time using a p tag, with no attributes, and the new Date() string for content:

ReactDOM.render( React.createElement( "div", { className: "demo" }, "Hello React", React.createElement("input"), React.createElement( "p", null, new Date().toString() ) ), reactContainer );

Both JS and React versions are still rendering the exact same HTML in the browser.

As you can see, so far, using React is actually a lot harder than the simple and familiar native way. What is it that React does so well that’s worth giving up the familiar HTML and having to learn a new API to write what can be simply written in HTML? The answer is not about rendering the first HTML view, it’s about what we need to do to update any existing view in the DOM.

So, let’s do an update operation on the DOM we have so far. Let’s simply make the timestamp tick every second.

We can easily repeat a JavaScript function call in a browser using the setInterval Web timer API. So, let's put all of our DOM manipulations for both JS and React versions in a function, call it render, and use it in a setInterval call to make it repeat every second.

Here’s the full final code in script.js:

const jsContainer = document.getElementById("js"); const reactContainer = document.getElementById("react"); const render = () => { jsContainer.innerHTML = ` Hello JS 

${new Date()}

`; ReactDOM.render( React.createElement( "div", { className: "demo" }, "Hello React ", React.createElement("input"), React.createElement( "p", null, new Date().toString() ) ), reactContainer ); } setInterval(render, 1000);

When we refresh the browser now, the timestamp string should be ticking every second in both versions. We are now updating our User Interface in the DOM.

This is the moment when React will potentially blow your mind. If you try to type something in the text box of the JS version, you won’t be able to. This is very much expected because we’re basically throwing away the whole DOM node on every tick and regenerating it. However, if you try to type something in the text box that’s rendered with React, you can certainly do so!

Although the whole React rendering code is within our ticking timer, React is changing only the timestamp paragraph and not the whole DOM node. This is why the text input box was not regenerated and we were able to type in it.

You can see the different ways we’re updating the DOM visually if you inspect the two DOM nodes in a Chrome dev tools elements panel. The Chrome div tools highlights any HTML elements that get updated. You’ll see how we are regenerating the whole “js” div on every tick, while React is smartly only regenerating the paragraph with the timestamp string.

React has a smart diffing algorithm that it uses to only regenerate in its DOM node what actually needs to be regenerated while it keeps everything else as is. This diffing process is possible because of React’s virtual DOM and the fact that we have a representation of our User Interface in memory (because we wrote in JavaScript).

Using the virtual DOM, React keeps the last DOM version in memory and when it has a new DOM version to take to the browser, that new DOM version will also be in memory, so React can compute the difference between the new and the old versions (in our case, the difference is the timestamp paragraph).

React will then instruct the browser to update only the computed diff and not the whole DOM node. No matter how many times we regenerate our interface, React will take to the browser only the new “partial” updates.

Tämä menetelmä ei ole pelkästään paljon tehokkaampi, mutta se myös poistaa suuren monimutkaisuuden sen suhteen, miten ajattelemme käyttöliittymien päivittämistä. Kun React tekee kaikki laskelmat siitä, pitäisikö meidän päivittää DOM vai ei, voimme keskittyä ajattelemaan tietoja (tilaa) ja tapaa kuvata sen käyttöliittymää.

Sitten hallitsemme tietojemme päivityksiä tarpeen mukaan huolimatta vaiheista, jotka ovat tarpeen näiden päivitysten heijastamiseksi selaimen todellisessa käyttöliittymässä (koska tiedämme, että React tekee juuri sen ja tekee sen tehokkaalla tavalla!)

Kiitos lukemisesta! Voit tarkastella demoni lähdekoodia täältä, ja näet demon käynnissä täällä.

Oppiminen React tai Solmu? Tarkista kirjat:

 • Opi React.js rakentamalla pelejä
 • Node.js perusasioiden ulkopuolella