Lineaarinen haku selitetty

Mikä on lineaarinen haku?

Oletetaan, että sinulle annetaan luettelo tai joukko kohteita. Etsit tiettyä tuotetta. Miten teet tuon?

Etsi numero 13 annetusta luettelosta.

Lineaarinen haku 1

Katsot vain luetteloa ja siinä se on!

Lineaarinen haku 2

Kuinka nyt kerrot tietokoneelle, että se löytää sen?

Tietokone ei voi tarkastella enempää kuin arvo tietyllä ajanhetkellä. Joten se vie taulukosta yhden kohteen ja tarkistaa, onko se sama kuin etsit.

Lineaarinen haku 3

Ensimmäinen kohde ei täsmää. Joten siirry seuraavaan.

Lineaarinen haku 4

Ja niin edelleen…

Tämä tapahtuu, kunnes ottelu löytyy tai kunnes kaikki kohteet on tarkistettu.

Lineaarinen haku 5

Tässä algoritmissa voit pysähtyä, kun kohde löytyy, eikä sen jälkeen tarvitse enää etsiä.

Joten kuinka kauan kestää lineaarisen hakutoiminnon suorittaminen? Parhaassa tapauksessa saatat olla onnekas ja etsimäsi tuote ehkä ryhmän ensimmäisessä paikassa!

Pahimmassa tapauksessa sinun on kuitenkin tarkasteltava jokaista tuotetta, ennen kuin löydät kohteen viimeisestä paikasta tai ennen kuin huomaat, että kohde ei ole taulukossa.

Lineaarisen haun monimutkaisuus on siis O (n).

Jos etsittävä elementti asui ensimmäisessä muistilohkossa, monimutkaisuus olisi: O (1).

JavaScriptin lineaarisen hakutoiminnon koodi näkyy alla. Tämä toiminto palauttaa etsimän kohteen sijainnin taulukossa. Jos kohdetta ei ole taulukossa, funktio palauttaa nollan.

Esimerkki Javascriptissa

function linearSearch(arr, item) { // Go through all the elements of arr to look for item. for (var i = 0; i < arr.length; i++) { if (arr[i] === item) { // Found it! return i; } } // Item not found in the array. return null; }

Esimerkki Ruby

def linear_search(target, array) counter = 0 while counter < array.length if array[counter] == target return counter else counter += 1 end end return nil end

Esimerkki C ++: sta

int linear_search(int arr[],int n,int num) { for(int i=0;i
    

Example in Python

def linear_search(array, num): for i in range(len(array)): if (array[i]==num): return i return -1

Global Linear Search

What if you are searching the multiple occurrences of an element? For example you want to see how many 5’s are in an array.

Target = 5

Array = [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 9, 5]

This array has 3 occurrences of 5s and we want to return the indexes (where they are in the array) of all of them.

This is called global linear search and you will need to adjust your code to return an array of the index points at which it finds your target element.

When you find an index element that matches your target, the index point (counter) will be added in the results array. If it doesn’t match, the code will continue to move on to the next element in the array by adding 1 to the counter.

def global_linear_search(target, array) counter = 0 results = [] while counter < array.length if array[counter] == target results << counter counter += 1 else counter += 1 end end if results.empty? return nil else return results end end

Why linear search is not efficient

There is no doubt that linear search is simple. But because it compares each element one by one, it is time consuming and therefore not very efficient. If we have to find a number from, say, 1,000,000 numbers and that number is at the last position, a linear search technique would become quite tedious.

So you should also learn about bubble sort, quick sort and other more efficient algorithms.

Other search algorithms:

  • How to implement quick sort
  • Binary search algorithm
  • Jump search algorithm
  • Search algorithms explained with examples
  • Implement a binary search algorithm in Java without recursion
  • More info on search algorithms