Kuinka kirjoittaa oma kartta, suodattaa ja vähentää toimintoja JavaScriptissä

Piilota toiminnalliseen ohjelmointiin ja korkeamman asteen toimintoihin Javascriptissa.

Aina kun kuulen toiminnallisesta ohjelmoinnista, mieleeni tulee ensin korkeamman asteen toiminnot. Ihmisille, jotka eivät tiedä korkeamman tason toiminnoista, Wikipedia sanoo:

Korkeamman asteen funktio on funktio, joka tekee ainakin yksi seuraavista:

 • Ottaa yhden tai useamman funktion argumentteina,
 • Palauttaa funktion tulokseksi.

Korkeamman tason toiminnot voidaan parhaiten kuvata kartalla, suodattaa ja pienentää toimintoja. Javascriptilla on oletusarvoisesti oma toteutus näille toiminnoille. Tänään kirjoitamme oman karttamme, suodatamme ja pienennämme toimintoja.

Huomaa: Pidä mielessä, että nämä kartan, suodattimen ja pienennyksen menetelmien toteutukset eivät välttämättä heijasta niiden Javascript-vastaavien natiivia toteutuksia.

Kartta

MDN: ltä:

map()Menetelmä luo uuden array tulokset kutsuvan järjestetty toiminto jokaisen elementin kutsuvan array.

Näyttää melko suoraviivaiselta. Katsotaan nyt Javascript map()toiminnassa!

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
// pass a function to mapconst squareArr = arr.map(num => num ** 2);
console.log(squareArr); // prints [1, 4, 9, 16, 25]

Joten mitä juuri tapahtui? Kirjoitimme funktion, joka palauttaa luvun neliön ja välitimme funktion argumenttina meille map(). Katsotaanpa vaiheittaiset ohjeet oman karttatoiminnon luomiseen.

 1. Luo tyhjä taulukko mapArr.
 2. Selaa taulukon elementtejä.
 3. Kutsu toiminto mapFunc, jonka argumenttina on nykyinen elementti.
 4. Työnnä mapFuncfunktion tulos mapArrmatriisiin.
 5. Palauta mapArrtaulukko, kun olet käynyt läpi kaikki elementit.

Kirjoitetaan nyt map()

// map takes an array and function as argumentfunction map(arr, mapFunc) { const mapArr = []; // empty array // loop though array for(let i=0;i
  

Now if you call the new map() in the previous example code,

const squareArr2 = map(arr, num => num ** 2);
console.log(squareArr2); // prints [1, 4, 9, 16, 25]

Pretty cool huh? Let’s jump into filter() next.

Filter

From MDN:

The filter() method creates a new array with all elements that pass the test implemented by the provided function.

Let’s see an example:

let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
// pass a function to filterconst oddArr = arr.filter(num => num % 2 === 0);
console.log(oddArr); // prints [2, 4]

The filter function took a function which will return true if a number is even. The filter() “filters” the input array based on whether the element is true or false. Let’s go through step by step on how the filter() works.

 1. Create an empty array filterArr.
 2. Loop through the array elements.
 3. Called the filterFunc function with the current element as the argument.
 4. If the result is true, push the element to the filterArr array.
 5. Return filterArr array after going through all the elements.

Time to write our own filter()

// filter takes an array and function as argumentfunction filter(arr, filterFunc) { const filterArr = []; // empty array // loop though array for(let i=0;i
   

Let’s see if our new filter() works out with the previous example:

const oddArr2 = filter(arr, num => num % 2 === 0);
console.log(oddArr2); //prints [2, 4]

Neat! I have saved the best and hardest one for the last. Let’s go to reduce() next.

Reduce

From MDN:

The reduce() method executes a reducer function (that you provide) on each member of the array resulting in a single output value.

Makes sense? No? Here’s an example to wrap your head around:

let arr = [1, 2, 3, 4];const sumReducer = (accumulator, currentValue) => accumulator + currentValue;
// 1 + 2 + 3 + 4const sum = arr.reduce(sumReducer);console.log(sum);// prints 10
// 5 + 1 + 2 + 3 + 4const sum2 = arr.reduce(sumReducer);console.log(sum2);// prints 15

Starting to get a picture? Let’s make it clear. Before digging too deep into the reduce() method, you might need to get acquainted with the reducer function.

If you have used reduxin the past, you might have some idea about what a reducer function is. In the example above, the reducer function is written as the sum between the accumulator and current value. When you pass the reducer function to the reduce() method, it will loop through each number in the array and adds it to the accumulator ( 0 at the beginning), which itself becomes the new accumulator for the next iteration. This continues till the end of the array and returns the accumulator as a result.

If I had to output the value of the accumulator in each step for the above example, it would be like this:

 • Before the start of the iteration, accumulator = 0
 • 1st iteration, accumulator += 1; // accumulator = 1
 • 2nd iteration, accumulator += 2; // accumulator = 3
 • 3rd iteration, accumulator += 3; // accumulator = 6
 • 4th iteration, accumulator += 4; // accumulator = 10

Your reducer function’s returned value is assigned to the accumulator, whose value is remembered across each iteration throughout the array. It ultimately becomes the final, single resulting value.

If you are still stuck at some point, try writing some operations with the inbuilt reduce() method. Whenever you feel you are ready, go through the next steps on how to implement your custom reduce():

 1. Initialize accumulator variable with 0 or initalValue argument from the reduce().
 2. Loop through the array elements.
 3. Call the reducer function with the accumulator and current element as the arguments.
 4. Return accumulator after going through all the elements.

Alright, time to code.

// reducer takes an array, reducer() and initialValue as argumentfunction reduce(arr, reducer, initialValue) { let accumulator = initialValue === undefined ? 0 : initialValue // loop though array for(let i=0;i
   

Well, that was easier than expected. Let’s see if it’s working.

const sum = reduce(arr, sumReducer);
console.log(sum); // prints 10
const sum2 = reduce(arr, sumReducer, 5);
console.log(sum2);// prints 15

Works like a charm!

That’s it :)

Comment down below if you have any questions.