Pythonin palautuslausekkeet selitetyt: mitä ne ovat ja miksi käytät niitä

Kaikki toiminnot palauttavat arvon, kun niitä kutsutaan.

Jos palautuslausekkeen jälkeen on lausekeluettelo, kyseinen lausekelista arvioidaan ja arvo palautetaan:

>>> def greater_than_1(n): ... return n > 1 ... >>> print(greater_than_1(1)) False >>> print(greater_than_1(2)) True

Jos lausekelistaa ei ole määritetty, Nonepalautetaan:

>>> def no_expression_list(): ... return # No return expression list. ... >>> print(no_expression_list()) None

Jos palautuslauseke saavutetaan toiminnon suorittamisen aikana, nykyinen funktiokutsu jätetään siihen kohtaan:

>>> def return_middle(): ... a = 1 ... return a ... a = 2 # This assignment is never reached. ... >>> print(return_middle()) 1

Jos palautuslauseketta ei ole, funktio palauttaa Ei mitään, kun se saavuttaa lopun:

>>> def no_return(): ... pass # No return statement. ... >>> print(no_return()) None 

Yhdellä funktiolla voi olla useita returnlauseita. Funktion suorittaminen päättyy, kun jokin näistä returnlauseista saavutetaan:

 >>> def multiple_returns(n): ... if(n): ... return "First Return Statement" ... else: ... return "Second Return Statement" ... >>> print(multiple_returns(True)) First Return Statement >>> print(multiple_returns(False)) Second Return Statement 

Yksi toiminto voi palauttaa erilaisia ​​tyyppejä:

 >>> def various_return_types(n): ... if(n==1): ... return "Hello World." # Return a string ... elif(n==2): ... return 42 # Return a value ... else: ... return True # Return a boolean ... >>> print(various_return_types(1)) Hello World. >>> print(various_return_types(2)) 42 >>> print(various_return_types(3)) True

On jopa mahdollista, että yksi funktio palauttaa useita arvoja vain yhdellä palautuksella:

 >>> def return_two_values(): ... a = 40 ... b = 2 ... return a,b ... >>> print("First value = %d, Second value = %d" %(return_two_values())) First value = 40, Second value = 2

Katso lisätietoja Python-dokumenteista.